Щитовник картузианский

Изображение: 
Автор: 
Рай Е. А.
Дата: 
26 Август, 2008