Три богатыря

Изображение: 
Автор: 
Рай Е. А.
Дата: 
27 Июль, 2007