Постройки на тонях «Колотиха»

ООПТ: 

Памятник архитектуры