Eurhynchium angustirete

Eurhynchium angustirete

Гаметофит

Автор: 

Андреева Е.Н.